Članice

Tvrke koje imaju potpisan ugovor o inkubiranju sa Tehnološkim centrom Splitu su:

 • ATARBES d.o.o.
 • KONTROL TEST d.o.o.
 • AMPLIFICO j.d.o.o.
 • MARIT HOLTEN d.o.o.
 • NEOS d.o.o.
 • DIGITAL CONTENT CREATION j.d.o.o.
 • ELEMENT PROJEKT d.o.o.
 • ROOT d.o.o.
 • RO TEST d.o.o.
 • LIDIJA DRUŽEIĆ – ured ovlaštenog inženjera građevine
 • PROJEKT TIM KATUNARIĆ j.d.o.o.
 • UNDERWATER j.d.o.o.